• Renomowany sprzedawca
  • Szybka dostawa – już po minucie korzystaj zoprogramowania
  • Kompetentna obsługa klienta za pośrednictwem e-mail
  • Bezpieczne połączenie SSL

Zasady anulowania zakupu kluczy produktu


Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu jednego miesiąca bez podania przyczyny. Okres jednego miesiąca liczony jest od dnia, w którym Ty lub Twój przedstawiciel, (inny niż dostawca/kurier), przejąłeś towar, lub odpowiednio jeśli zamówiono jeden lub więcej towarów w ramach jednego zamówienia, od momentu kiedy to zamówienie dostarczono. Aby skorzystać z tego prawa, trzeba nas (AlphaCentaurus Promotion, Marco Seelmann, Parkstraße 6, 24217 Krummbek, Niemcy - E-mail: info@twoj-program.pl) poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu możesz użyć dołączonego przykładowego formularza. W celu zachowania okresu odstąpienia wystarczy przesłać zawiadomienie o chęci odstąpienia od umowy przed upływem przewidzianego na to okresu. Skutki odstąpienia - w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócone zostaną wszystkie poniesione przez Państwa koszty, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z faktu, że wybrany został inny rodzaj przesyłki niż najtańszy oferowany przez nas). Zwrot środków nastąpi natychmiast, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym zawiadomienie o rezygnacji z tej umowy zostało nam przekazane. Przy zwrocie środków korzystamy z tych samych metod płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za zwrot. Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem, lub dopóki nie wykażesz, że odesłałeś towar. Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od momentu poinformowania nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli przesyłasz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Konieczna jest rekompensata ewentualnej utraty wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynika z użytkowania, które nie jest konieczne do zbadania stanu, cech i funkcjonalności towarów. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dołączony do naszych ogólnych warunków handlowych/informacji dla klientów.

Zasady odstąpienia od umowy w przypadku produktów cyfrowych

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu jednego miesiąca bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi jeden miesiąc od daty umowy. Aby skorzystać z prawa, trzeba nas (AlphaCentaurus Promotion, Marco Seelmann, Parkstraße 6, 24217 Krummbek, Niemcy - E-mail: info@twoj-program.pl) jasno o tym poinformować (o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy można np. poinformować nas pocztą elektroniczną lub faksem). Możesz do tego użyć wzoru formularza zamieszczonego na naszej stronie. W celu zachowania okresu odstąpienia wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu na to przewidzianego. Skutki odstąpienia - w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócone zostaną wszystkie poniesione przez Państwa koszty, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z faktu, że wybrany został inny rodzaj przesyłki niż najtańszy oferowany przez nas). Zwrot środków nastąpi natychmiast, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym zawiadomienie o rezygnacji z tej umowy zostało nam przekazane. Przy zwrocie środków korzystamy z tych samych metod płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za zwrot. Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem, lub dopóki nie wykażesz, że odesłałeś towar. Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od momentu poinformowania nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli przesyłasz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Konieczne jest tylko zapłacenie za ewentualną utratę wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynika z używania, które nie jest konieczne do zbadania stanu, cech i funkcjonalności towarów.

Zwracamy uwagę na następujące kwestie: Klucze odblokowujące mogą być używane tylko w ramach odpowiednich warunków i postanowień licencyjnych. Jeśli raz użyjesz klucza odblokowującego, nie można go użyć po raz drugi. Korzystasz wtedy z odblokowanej wersji odpowiedniego produktu i nie możesz zwrócić nam tej aktywacji. Nie jest to „badanie natury, cech i funkcjonowania towarów”, ale działanie, które dewaluuje klucz odblokowujący. W takim przypadku musisz zapłacić rekompensatę.

Niestety musimy korzystać z powyższej zasady. Często zdarza się, że klienci kupują klucz odblokowujący, odblokowują swój produkt, a następnie deklarują chęć odstąpienia od umowy i chcą uzyskać zwrot ceny zakupu. Jednak w takiej sytuacji konieczny byłby zwrot nie samego klucza aktywacyjnego, a samej aktywacji. Ale to nie byłby zwrócony klucz odblokowujący, ale sama aktywacja. Zwrot ceny zakupu po wyrażeniu chęci odstąpienia od umowy i odesłaniu klucza nie odpowiada zatem sytuacji prawnej.             

Klucze produktu są wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy, ponieważ nie da się ich zwrócić ze względu na ich charakter.
Twój-program.pl dostarcza tylko klucze produktu. Zwrot towarów i odpowiadający mu zwrot wartości towarów nie może mieć miejsca po przekazaniu klucza produktu, ponieważ oznacza to, że towary są już traktowane jako rozpakowane i dlatego nie nadają się do zwrotu.
   Pokaż koszyk »